Reklamace

Poslední letošní den expedice našich výrobků, je pátek 20. 12. 2013. Abychom zvládli k Vaší spokojenosti závěr letošního roku, směřujte prosím Vaše poslední objednávky k datu max. 18. 12. 2013
Dodávky zboží budou opět zahájeny ve středu 8. 1. 2014. Více info

Reklamace - záruční podmínky

  1. V našem internetovém obchodě platí stejné záruční podmínky, jako v kterékoli kamenné prodejně na území České republiky. Řídíme se plně podle platného obchodního zákoníku, respektivně podle občanským zákoníkem.
  2. Kupující je povinnen námi dodané zboží prohlédnout a v případě nalezených závat, nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží, nás kontaktovat. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.
  3. Prodávající neodpovídá za takové vady které vzniknou: nešetrným zacházením, neodbornou manipulací a podobnými aspekty prokazatelně způsobenými ze strany kupujícího.
  4. Délka záruční doby činí 24 měsíců, mimo vyjímek stanovených zákonem. Délka záruční doby začíná běžet v den převzetí zboží zákazníkem. V případě záruční opravy bude záruční doba prodloužena o počet dnů po který byl výrobek v opravě.
  5. Při poškození zboží přepravcem je zákazník povinnen sepsat písemný zápis o škodě. A zaznamenat rozsah poškození zboží. V případě nesepsání zápisu nebude brán na tyto reklamace zřetel.
  6. Při uplatnění reklamace je povinnen prodávající zboží prověřit a pokud je vada neodstranitelná tak zboží vyměnit, nebo kupujícímu vrátit kupní cenu výrobku, či poskytnou slevu. V případě že je vada odstranitelná, zajistí prodávající opravu, nebo servis, co v nejkratší možné době ke spokojenosti zákazníka.
  7. Kupující může případnou reklamaci uplatnit e-mailem, nebo písemnou formou na adresu firmy . Zboží prosím nezasílejte na naší adresu, prodloužíte tím trvání reklamace.
  8. V případě vrácení zboží, nebo reklamace je nutné zaslat zboží v originálním obalu, se záručním listem a kopií dokladu o zaplacení ( faktura ).
 
TOPlist