Nákupní podmínky

Poslední letošní den expedice našich výrobků, je pátek 20. 12. 2013. Abychom zvládli k Vaší spokojenosti závěr letošního roku, směřujte prosím Vaše poslední objednávky k datu max. 18. 12. 2013
Dodávky zboží budou opět zahájeny ve středu 8. 1. 2014. Více info

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě  www.drateny-program.com   
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.
Vymezení pojmů:
Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, mezi smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvým jiných firem a organizací dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická, či právnická osoba která nakupuje výrobky, nebo využívá služby za jiným účelem než pro podnikání.
 
Kupující – který není spotřebitel -je podnikatel, který nakupuje výrobky, či využívá služby za účelem svého podnikání.Tento kupující se řídí obchodními podmínkami obchodního zákoníku.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena při doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem.Tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají veškeré právní povinnosti.
 
Uzavření kupní smlouvy - momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v jiném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti UVAX, s.r.o. ( www.drateny-program.com  ), že s nimi souhlasí a jsou mu ve všech bodech zcela jasné. 

Dodací podmínky

Možnosti dodání a platby:

Kurýrní služba - dobírka

 • Při této volbě Vám bude zboží zasláno kurýrní službou, zboží budete hradit při jeho převzetí.

Kurýrní služba - platba převodem

 • Při této volbě Vám bude zboží odesláno po zaplacení předfaktury, která bude zaslána na Váš e-mail.

 

 • Ihned po obdržení Vaší objednávky, náš pracovník zjistí jestli je zboží skladem a zajistí odeslání Vašeho zboží způsobem,který jste zvolili při vyplnění objednávky.
 • V případě osobního odběru bude odečtena z Vaší obědnávky cena za dopravu. Před odesláním zboží je každý zákazník vždy kontaktován pro potvrzení objednávky.
 • Zboží zasíláme na dobírku, kurýrní službou.
 • 90 % objednávek je vyřízeno a odesláno do 24 hodin.
 • Zboží si také můžete vyzvednout v naší podnikové prodejně.
Dokumentace:
Veškerá dokumentace zakoupených výrobků ( návod, daňový doklad, záruční list ) jsou vždy přiloženy u výrobku. V případě, že některý z dokumentů chybí, kontaktujete nás co v nejkratší době na email: josef.borak@email.cz  . Chybějící doklady Vám budou zaslány na dodací adresu.

Platební podmínky

1. Přesto že se snažíme na našem webu   www.drateny-program.com   podávat co nejpřednější informace o nabízených výrobcích, mohou některé texty obsahovat chyby, či nepřesnosti přebrané od třetích stran. V případě takových to chyb si vyhrazujeme právo zamítnout, či zrušit Vaší objednávku. V případě že zákazník zaslal peníze za takovou to objednávku předem na účet společnosti, bude mu okamžitě celá částka převedena zpět na jeho bankovní účet.
 
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Náš pracovník při potvrzení a ověření objednávky, potvrdí také platnost cen. Toto potvrzení probíhá vždy telefonicky, nebo e-mailem. V případě jakýchkoli změn má zákazník právo objednávku zrušit.
 
3. Zrušení objednávky. Zákazník může svou objednávku zrušit bez udání důvodu do chvíle kdy je zboží předáno dopravní firmě, která má nastarost dodání zboží zákazníkovy. V případě že distribuční firma zboží již převzala a zákazník na zrušení objednávky trvá, je povinnen uhradit náklady naúčtované přepravní firmu.

Reklamace - záruční podmínky

 1. V našem internetovém obchodě platí stejné záruční podmínky, jako v kterékoli kamenné prodejně na území České republiky. Řídíme se plně podle platného obchodního zákoníku, respektivně podle občanským zákoníkem.
 2. Kupující je povinnen námi dodané zboží prohlédnout a v případě nalezených závat, nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží, nás kontaktovat. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.
 3. Prodávající neodpovídá za takové vady které vzniknou: nešetrným zacházením, neodbornou manipulací a podobnými aspekty prokazatelně způsobenými ze strany kupujícího.
 4. Délka záruční doby činí 24 měsíců, mimo vyjímek stanovených zákonem. Délka záruční doby začíná běžet v den převzetí zboží zákazníkem. V případě záruční opravy bude záruční doba prodloužena o počet dnů po který byl výrobek v opravě.
 5. Při poškození zboží přepravcem je zákazník povinnen sepsat písemný zápis o škodě. A zaznamenat rozsah poškození zboží. V případě nesepsání zápisu nebude brán na tyto reklamace zřetel.
 6. Při uplatnění reklamace je povinnen prodávající zboží prověřit a pokud je vada neodstranitelná tak zboží vyměnit, nebo kupujícímu vrátit kupní cenu výrobku, či poskytnou slevu. V případě že je vada odstranitelná, zajistí prodávající opravu, nebo servis, co v nejkratší možné době ke spokojenosti zákazníka.
 7. Kupující může případnou reklamaci uplatnit e-mailem, nebo písemnou formou na adresu firmy . Zboží prosím nezasílejte na naší adresu, prodloužíte tím trvání reklamace.
 8. V případě vrácení zboží, nebo reklamace je nutné zaslat zboží v originálním obalu, se záručním listem a kopií dokladu o zaplacení ( faktura ).

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o našich zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonen o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jsme si plně vědomi našich povinností při správě citlivých údajů a naší prioritou je uchovávat citlivá data tak, aby nenarušili soukromí našich zákazníků.
Jako provozovatele obchodu  www.drateny-program.com se zavazujeme že Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám v jakékoli podobě. Vaše data budou použita pouze pro komunikaci mezi prodávajícím - kupujícím a k úkonům nutným pro dodání zboží.
Kupující má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z naší databáze klientů, ihned po dodání zboží, a to písemnou formou na naš e-mail: info@rateny-program.com   . Od obdržení žádosti, budou Vaše údaje do tří pracovních dnů z naší databáze vymazány.
 

 

TOPlist